Silent Mobius Drama Album Vocal Cast:

 1. Katsumi Liqueur: Naoko Matsui
 2. Kiddy Phenil: Hiromi Tsuru
 3. Yuki Saiko: Maya Okamoto
 4. Nami Yamigumo: Chieko Honda
 5. Lebia Mavelick: Miho Nagahori
 6. Rally Cheyenne: Toshiko Fujita
 7. Mana Isozaki: Mami Koyama
 8. Rosa Cheyenne: Mika Doi
 9. Robert DeVice: Kohichi Hashimoto
 10. Ralph Bormers: Yasunori Matsumoto
 11. Saya Minazuki: Kumiko Watanabe
 12. LuciferHawk: Ryuzaburo Ohotomo

Return to Music CD Page.
Return to Index Page.